top of page
השיעור מלא

קורס לרמת ביניים קל

כולל 12 מפגשים להרחבת הידע ושיפור ההבעה בעל פה ימי שני 17:45-19:15 17.4.23 - 10.7.23 מחיר: 1280 ש"ח

  • 1,280 Israeli new shekels

bottom of page