top of page
סליחה, אין יותר מקום

La famille, les amis, la vie sociale - 1

מפגש שיחה לרמה 1 / 9.8.22 - 18:00 / מיועד לבעלי רקע בצרפתית

  • 55 Israeli new shekels

מפגש של 60 דקות בקבוצה קטנה של עד 6 משתתפים - בו רק מדברים! במפגש זה המשתתפים ידברו על המשפחה שלהם, החברים, היחסים וכל מה שהם עושים ביחד


Upcoming Sessions


bottom of page