top of page
סליחה, אין יותר מקום

La famille, les amis, la vie sociale 2

מפגש שיחה לרמה 2 / 9.8.22 - 19:15 / מיועד לבעלי רמת מתקדמים בצרפתית

  • 55 Israeli new shekels

מפגש של 60 דקות בקבוצה קטנה של עד 6 משתתפים - בו רק מדברים! במפגש זה המשתתפים ידברו על המשפחה שלהם, החברים, היחסים וכל מה שהם עושים ביחד


Upcoming Sessions

bottom of page