top of page
השיעור מלא

קורס צרפתית לרמת ביניים

קורס בן 12 מפגשים להרחבת הידע ושיפור ההבעה בעל פה ימי שני בערב פברואר - מאי 2023 מחיר: 1280 ש"ח

  • 1,280 Israeli new shekels
bottom of page